Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Vreemde Vogel

Ik wandelde met een patiënt langs een bosje waarover mijn collega’s me verteld hadden dat er een albino-ekster in huisde. Ik speurde de omgeving af, en toen ik hem zag vliegen, wees ik ernaar en zei tegen de patiënt: ”Kijk eens wat een vreemde vogel”. Waarop de patiënt zei: “Oh, dat is de nieuwe geneeskundig directeur”. Ik bleek zonder dat ik het wist in de richting van de directeur gewezen te hebben die daar toevallig liep.

NVVE Essaywedstrijd 2009: Waardig sterven

De NVVE organiseert een essaywedstrijd voor mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij psychiatrische patiënten. Wij vragen de deelnemers een essay te schrijven met als thema Hulp bij het zelfgewilde levenseinde. Verplaats u in de chronisch psychiatrische patiënt met een aanhoudende vraag om hulp bij zelfdoding. Hoe zou u willen dat u in zo’n geval behandeld werd? Meer over de wedstrijd (er zijn ook prijzen te winnen) bij Waardig Sterven.

VPK gezocht voor Nicaragua

Op locatie in Matagalpa (Nicaragua) wordt een vrijwilliger gezocht met de opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige of SPV bij Cuenta Conmigo. Dit is een familie organisatie voor psychiatrische projekten. Het gaat vooral om meewerken met de twee Nicaraguaanse mantelzorgers aldaar, die werken in de organisatie. Taken: casefinding, psycho-educatie, het organiseren van bijeenkomsten, e.d. Het is echt geweldig om hier te kunnen werken.

Gezocht: verhalen over het herstellen van een depressie

De DepressieVereniging nodigt mensen die een depressie hebben (gehad) uit om een verhaal te schrijven over hun herstel van de depressie. De inzendingen worden geplaatst op de website depressie.org en de mooiste inzending wordt beloond met een cadeaubon ter waarde van 100 euro.
De DepressieVereniging verzamelt ervaringen op het gebied van depressie en het herstellen van depressie en wil zo uitgroeien tot een kenniscentrum ervaringsdeskundigheid depressie. De DepressieVereniging is een onafhankelijk vereniging die geen enkele binding heeft met de farmaceutische industrie, een behandelingsmethode of instelling.

Het S.O.G.- Syndroom

De vermoeidheid is toegeslagen.. het mooie weer is begonnen, de terrasjes stromen vol, de lente kriebels zijn volop aanwezig en het leren lukt niet meer! Na bijna een jaar verder te zijn met mijn HBO-V opleiding is de motivatie ver te zoeken.. Of nou, de motivatie is wel een beetje aanwezig, maar echt dat laatste zetje dat er voor zorgt dat ik achter mijn laptop ga zitten en reflectie verslagen, stagewerkplannen, kwaliteitsonderzoeken en weet ik het wat nog meer ga schrijven is er momenteel even niet!

Waarom schizofrenie geen ziekte is

Sinds begin jaren tachtig van de vorige eeuw is met de introductie van de beknopte handleiding bij de diagnostische criteria van de DSM een begin gemaakt met een uniforme benadering van psychiatrische stoornissen. Voor die tijd werd het onderzoek naar de diagnostiek en behandeling van psychiatrische patiënten ernstig bemoeilijkt doordat iedere onderzoeker zijn eigen criteria hanteerde bij de vaststelling van een bepaalde diagnose. Onnodig hierbij op te merken dat dit dikwijls tot verwarring leidde bij zowel behandelaars en de mensen om wie het werkelijk ging; de psychiatrische zorgvragers en hun verwanten (...). Lees verder

Knock Out van Rein Gerritsen

Wanneer je in de psychiatrie werkt en daar boeken over wilt lezen dan verval je al snel in het lezen van de standaard literatuur. Je leest wetenschappelijke werken van gerenommeerde psychologen en psychiaters of de toegankelijke boeken van die andere psychiaters die graag in het voetlicht staan. Maar zo vergeet je dat psychiatrische patiënten gewone mensen zijn en niet een object van ons vak.
Patiënten zijn vaak diep gezonken maar zij hebben, net als u en ik, een groot potentieel. De meesten van hen kunnen niet meer bij dit potentieel komen. Rein Gerritsen (komend uit de grote criminaliteit en ooit opgenomen in een TBS kliniek) kon dit wel. Daarom is zijn autobiografie Knock Out zo’n fascinerend boek. Dit boek laat je niet vergeten dat in de cliënt op de afdeling wel eens een mens kan zitten die zijn leven radicaal zal gaan veranderen. Lees dit boek!

Wenkbrauwen

Een psychotische jongen moest overal bij geholpen worden. Het wassen, het aankleden en het scheren met het scheerapparaat deed hij na verloop van tijd aardig zelfstandig, dus dacht ik op een gegeven moment wel even weg te kunnen. Toen ik terug kwam zat hij me vreemd verbaasd aan te kijken, ik zag wel wat aan hem, maar ik wist niet wat. We dronken samen in de separeer koffie, ik keek hem weer aan en verslikte me toen bijna in de koffie: hij had in mijn afwezigheid zijn wenkbrauwen af geschoren en dat gaf hem dat verbaasde gezicht.