Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Vreemde Vogel

Ik wandelde met een patiënt langs een bosje waarover mijn collega’s me verteld hadden dat er een albino-ekster in huisde. Ik speurde de omgeving af, en toen ik hem zag vliegen, wees ik ernaar en zei tegen de patiënt: ”Kijk eens wat een vreemde vogel”. Waarop de patiënt zei: “Oh, dat is de nieuwe geneeskundig directeur”. Ik bleek zonder dat ik het wist in de richting van de directeur gewezen te hebben die daar toevallig liep.