Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

NVVE Essaywedstrijd 2009: Waardig sterven

De NVVE organiseert een essaywedstrijd voor mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij psychiatrische patiënten. Wij vragen de deelnemers een essay te schrijven met als thema Hulp bij het zelfgewilde levenseinde. Verplaats u in de chronisch psychiatrische patiënt met een aanhoudende vraag om hulp bij zelfdoding. Hoe zou u willen dat u in zo’n geval behandeld werd? Meer over de wedstrijd (er zijn ook prijzen te winnen) bij Waardig Sterven.