Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Eiggenwijzer

De eiggenwijzer is een prijswinnende website met meer dan 250 interventies die als aanvullende geestelijke gezondheidszorg gezien kunnen worden. Wat is een interventie? Het geheel van activiteiten waarmee vóór en mét cliënten problemen kunnen worden voorkomen en/of worden opgelost.
Het gaat bijvoorbeeld om lotgenotencontact, zelfhulpcursussen, psycho-educatie, empowerment-trainingen of projecten. Deze interventies zijn hoofdzakelijk vóór en dóór cliënten- en familie- organisaties in de ggz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang ontwikkeld. Zie Eiggenwijzer.