Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Meld je zorg

Meld je zorg is een website van LPGGz met daaraan gekoppeld een helpdesk en een databank. Die site is bedoeld voor mensen (cliënten in de ggz, verslavingszorg, WMO, familie, mantelzorgers, etc) die vragen hebben over het zorgstelsel. Centraal daarbij staat de overheveling van de AWBZ naar de ZVW en WMO en de gevolgen daarvan voor mensen. En die zijn behoorlijk. Op de site van het staan al een aantal alarmerende berichten.
Primeur bij Verpleegkunde & Psychiatrie: Meld je zorg wordt pas eind juni wereldkundig gemaakt, maar kun je nu al bezoeken.