Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Waarom schizofrenie geen ziekte is

Sinds begin jaren tachtig van de vorige eeuw is met de introductie van de beknopte handleiding bij de diagnostische criteria van de DSM een begin gemaakt met een uniforme benadering van psychiatrische stoornissen. Voor die tijd werd het onderzoek naar de diagnostiek en behandeling van psychiatrische patiënten ernstig bemoeilijkt doordat iedere onderzoeker zijn eigen criteria hanteerde bij de vaststelling van een bepaalde diagnose. Onnodig hierbij op te merken dat dit dikwijls tot verwarring leidde bij zowel behandelaars en de mensen om wie het werkelijk ging; de psychiatrische zorgvragers en hun verwanten (...). Lees verder