Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Woordenlijst psychiatrie

Deze tip is bedoeld voor studenten die stage gaan lopen in de psychiatrie of daar werkzaam in willen zijn. Zelf ben ik enkele jaren geleden begonnen met werken en leren bij een GGZ instelling in Castricum. Waar ik toen erg tegen aan liep was dat eeuwige vakjargon! Als beginnende GGZ-er begreep ik de eerste dagen/weken (eigenlijk wel maanden!) niks van alle rond vliegende termen die voor komen in de psychiatrie. Mijn hand werd 'lam' van alle woorden opschrijven waar ik nog nooit van gehoord had, zodat ik die thuis op kon zoeken! Om jullie deze 'hand-lamheid' te besparen hier een link voor een handige woordenlijst van A tot Z met psychiatrie termen en hun uitleg: Woordenlijst.

Je kunt het gebruiken als voorbereiding op je stage of als naslagwerk! Ik kan me goed voorstellen dat je in de praktijk woorden tegen zult komen die niet op de lijst te vinden zijn. Graag hoor ik deze dan (contact), zodat ik langzamerhand zelf een complete GGZ vakjargon lijst voor GGZ verpleegkundige kan maken, en deze op de site kan plaatsen.

Eerste wereldcongres over stemmen horen

Donderdag 17 en vrijdag 18 september 2009 wordt in Maastricht het eerste werledcongres over stemmen horen gehouden: In de afgelopen twintig jaar heeft er een ontwikkeling plaats gevonden, waarbij stemmenhoorders leren met hun stemmen om te leren gaan. De veranderende opvattingen hebben ertoe geleid dat in 21 landen netwerken van stemmenhoorders en ondersteuningsgroepen ontstonden. In toenemende mate zijn ook onderzoekers en hulpverleners geïnteresseerd geraakt in deze ontwikkeling en hebben hierover gepubliceerd.
Op dit eerste wereldcongres zullen 70 sprekers, ervaringsdeskundigen, onderzoekers en hulpverleners uit Europa, Australië, New Zeeland en Amerika vertellen over hun herstelprocessen en hun onderzoeken.
Lees verder op Stemmenhoren.nl

Welkom

Hallo medestudenten,

Deze pagina is bedoeld voor verpleegkundige studenten die kiezen voor de richting GGZ. Hierop worden tips, artikelen en verhalen geschreven die jou als student hopelijk kunnen helpen met je opleiding. De naam van deze pagina is; Studenten voor studenten. Het zegt het al, wij zijn zelf HBO-V studenten die het leuk vinden om onze ervaringen te delen met anderen. Dus ik zou zeggen, kom regelmatig een kijkje nemen op onze site, (verpleegkundepsychiatrie.nl) voor nieuwe artikelen.

Have fun,

Anoek (redactie lid studenten voor studenten)

Barst

Ik werkte in de psychiatrie en had een kleine Indonesische man opgenomen. Tijdens het opnamegesprek vertelde hij alles over zijn hobby, hij beoefende zo’n beetje alle oosterse vechtsporten. Dezelfde week liep ik hem tegen het lijf in een oude lange gang, hij bleek woest te zijn omdat hij niet de vrijheden kreeg die hij verwacht had. Opeens nam hij een kung fu-vechthouding aan, schreeuwde, sprong in de lucht en belandde hard op een grote vloertegel. Ik zag dat er een enorme barst in de tegel zat en zei tegen hem: “Kijk nou eens wat je doet!” Hij keek en schoot in de lach, de agressie was weg. Iemand die lacht, kan jou niet in elkaar slaan.

Stoppen met zelfverwonden draait vooral om contact maken.

Om mensen te ondersteunen bij het stoppen met zelfverwonden moeten verpleegkundigen investeren in het maken van contact, het positief beïnvloeden van het zelfbeeld bij mensen die zichzelf verwonden en het aanleren van alternatief gedrag. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum Intensieve Behandeling Palier.

Irvin D. Yalom, psychiater

Irvin D. Yalom (1931) is één van de beroemdste psychiaters en befaamde groepstherapeuten ter wereld. En dat is geen wonder. Hij schrijft boeiende boeken voor het vak, zoals: Therapie als geschenk, Tegen de zon inkijken en Groepspsychotherapie in theorie en praktijk. Deze boeken zijn meer dan de moeite waard voor iedereen die in de psychiatrie werkt. Yalom werd echter razend populair met zijn romans. Romans, weliswaar vol met psychiatrie en psychoanalyse, maar zo meeslepend en spannend geschreven dat je er geen moment uit los kunt komen.
De titels van zijn romans zijn: Nietzsches tranen; De Therapeut; De Schopenhauer-kuur.

Definitie van Herstel

William Anthony, directeur van het Psychiatric Rehabilitation Center in Boston, definieerde herstel in 1993 als “een intens, persoonlijk en uniek proces van verandering van iemands houding, waarden, gevoelens, doelen, vaardigheden en/of rollen. Het is een manier van leven, van het leiden van een bevredigend, hoopvol en nuttig leven met de beperkingen als gevolg van psychiatrische handicaps. Herstel betekent je ontworstelen aan de rampzalige gevolgen van je psychiatrische toestand en ontwikkeling van een nieuwe betekenis en doel in je leven”.

Ken je klassiekers

De aanzet tot het schrijven van leesbare boeken over psychiatrie kwam van psychiater Jan Foudraine. In 1971 schreef hij het inmiddels klassiek geworden boek: Wie is van hout .... Wil je als psychiatrisch verpleegkundige weten waarom wij handelen en werken zoals we doen, dan ontkom je niet aan dit bijna 40 jaar oude boek. Het boek is voor een paar euro te koop op www.boekwinkeltjes.nl en te lezen op DBNL

Ook andere psychiaters uit die tijd schreven leesbare en vaak zeer persoonlijke boeken. Zoals de in die tijd befaamde hoogleraar psychiatrie, prof. Dr. P.C. Kuiper wiens Neurosenleer lange tijd verplichte leerstof is geweest. Over zijn twee jaar durende depressie en opname, schreef hij het indrukwekkende Ver Heen. Het boek is nog verkrijgbaar bij antiquariaten, maar is ook te lezen op DBNL Een andere psychiater uit die tijd, Frank van Ree schreef de biografie Dicht op de huid, waarin Van Ree, zichzelf niet sparend, vertelt over zijn leven en werk in de psychiatrie.

In het voetspoor van deze ‘oude meesters’ schrijven hedendaagse psychiaters boeken die een inspirerende kijk bieden op het dagelijks werk in de psychiatrie. Het zijn geen academische boeken. Slim en doordacht zijn ze wel. Een kleine greep: Te gek om los te lopen, Een loden last en De halve van Egmond van Bram Bakker, psychiater bij Dijk & Duin in Castricum. Onze hersenen en In de spreekkamer van de psychiater van Rene Kahn. Zijn boeken zijn diepgaander, maar niet minder toegankelijk. Rene Kahn is hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit Utrecht en afdelingshoofd psychiatrie aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Boeken cadeau!

Mathilde Bos haar boeken Seksuele Intimidatie in de Zorg en Over de lijn worden via haar website gratis aangeboden als pdf!

Verslavingszorg vanuit verpleegkundig perspectief

Zonder respect zijn we nergens...
Werken met mensen die verslaafd zijn vind ik heel bijzonder: het is niet alleen heel afwisselend, ieder mens is tenslotte anders, het meest intrigeert mij de mens achter zijn verslaving. Dikwijls ligt de verslaving als een soort deken over de persoon, soms haast zijn kwaliteiten / persoonseigenschappen verhullend. Die deken kan zo dik zijn (geworden) dat zelfs de autonomie van die mens onbereikbaar is geworden en de verslaving met die mens aan de haal gaat. Op zo’n moment is er meer sprake van “het overkomt je” dan zelf kiezen. Verslavingszorg is de tak van gezondheidszorg die hulp biedt aan mensen die verslaafd zijn geraakt aan drugs, alcohol, medicijnen of gokken. Op deze site is veel informatie te vinden over onderwerpen met betrekking tot verslavingszorg: Verslaafd.info

Redactioneel

De website Verpleegkunde & Psychiatrie wil verpleegkundigen ondersteunen bij hun dagelijks werk. Wij – de redactie, verpleegkundigen, cliënten en familie – werpen vragen op: wat doe je en waarom, wat valt er te leren, wat is er bekend, wat kun je ermee op de werkvloer? En ook: Hoe hanteer je al die moeite en ellende waar je mee te maken krijgt?

Verpleegkunde & Psychiatrie gaat onder meer in op de visie van deskundigen maar ook van relatieve buitenstaanders, boeken en films over de psychiatrie en humor op de werkvloer. We hopen dat de student kan leren van de ervaren rot en dat een frisse wind cynisch geworden verpleegkundigen weer in beweging krijgt. Ook is er alle ruimte voor de lessen die verpleegkundigen van ervaringsdeskundigen kunnen leren. De praktijk staat centraal, maar de interesse is breder: de werkvloer is geen eiland.

Wij zijn ook kritisch. Ambulante behandelingen ontwikkelen zich steeds meer cliëntgericht, therapieën op maat voor mensen met stemmings- of persoonlijkheidsstoornissen. Verpleegkundigen spelen hierbij echter geen grote rol, op een enkeling na die zich in een of andere therapievorm heeft bijgeschoold. In klinische settingen, waar de meeste verpleegkundigen werken, lijkt de ontwikkeling van het vak al weer enige tijd stil te staan. Verpleegkundigen moeten patiënten de dag door helpen, maar daar zijn nauwelijks programma’s voor. De afdelingscultuur en degenen die toevallig dienst hebben, bepalen wat er gebeurt en hoe.

Verpleegkundigen willen de dag voor patiënten prettiger maken, hen meer eigen keuzen laten, lekkerder laten eten, beter helpen slapen en het gezelliger maken bij de koffie. Maar de ambitie gaat verder, en terecht: Verpleegkundigen werken voor de toekomst van patiënten, herstel en rehabilitatie en een plezieriger, meer voldoening schenkend leven. Daar is bij veel van de patiënten heel wat voor nodig, daar moet je wel wat voor in huis hebben. Gezond verstand, ervaring, kritisch durven zijn (ook over jezelf) en wijsheid.

Om voor de patiënten op te komen, moeten verpleegkundigen ook voor zichzelf opkomen, voor hun ervaring, hun expertise, hun kennis. De dienst mag niet alleen worden uitgemaakt door psychiaters en psychologen en de managers in de zorg mogen niet voorbijgaan aan de inzichten die ontstaan uit het dagelijks contact met de patiënten. In de psychiatrie mag iedereen elkaar de oren wassen, niet alleen het personeel die van de patiënt, maar ook de patiënt die van de verpleegkundige en de verpleegkundige die van therapeuten en managers.

Verpleegkunde & Psychiatrie wil een steun in de rug zijn voor verpleegkundigen die weten dat zij voor de patiënten kunnen bereiken. Wie daaraan wil bijdragen is welkom in de redactie of met losse bijdragen.

de redactie