Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Redactioneel

De website Verpleegkunde & Psychiatrie wil verpleegkundigen ondersteunen bij hun dagelijks werk. Wij – de redactie, verpleegkundigen, cliënten en familie – werpen vragen op: wat doe je en waarom, wat valt er te leren, wat is er bekend, wat kun je ermee op de werkvloer? En ook: Hoe hanteer je al die moeite en ellende waar je mee te maken krijgt?

Verpleegkunde & Psychiatrie gaat onder meer in op de visie van deskundigen maar ook van relatieve buitenstaanders, boeken en films over de psychiatrie en humor op de werkvloer. We hopen dat de student kan leren van de ervaren rot en dat een frisse wind cynisch geworden verpleegkundigen weer in beweging krijgt. Ook is er alle ruimte voor de lessen die verpleegkundigen van ervaringsdeskundigen kunnen leren. De praktijk staat centraal, maar de interesse is breder: de werkvloer is geen eiland.

Wij zijn ook kritisch. Ambulante behandelingen ontwikkelen zich steeds meer cliëntgericht, therapieën op maat voor mensen met stemmings- of persoonlijkheidsstoornissen. Verpleegkundigen spelen hierbij echter geen grote rol, op een enkeling na die zich in een of andere therapievorm heeft bijgeschoold. In klinische settingen, waar de meeste verpleegkundigen werken, lijkt de ontwikkeling van het vak al weer enige tijd stil te staan. Verpleegkundigen moeten patiënten de dag door helpen, maar daar zijn nauwelijks programma’s voor. De afdelingscultuur en degenen die toevallig dienst hebben, bepalen wat er gebeurt en hoe.

Verpleegkundigen willen de dag voor patiënten prettiger maken, hen meer eigen keuzen laten, lekkerder laten eten, beter helpen slapen en het gezelliger maken bij de koffie. Maar de ambitie gaat verder, en terecht: Verpleegkundigen werken voor de toekomst van patiënten, herstel en rehabilitatie en een plezieriger, meer voldoening schenkend leven. Daar is bij veel van de patiënten heel wat voor nodig, daar moet je wel wat voor in huis hebben. Gezond verstand, ervaring, kritisch durven zijn (ook over jezelf) en wijsheid.

Om voor de patiënten op te komen, moeten verpleegkundigen ook voor zichzelf opkomen, voor hun ervaring, hun expertise, hun kennis. De dienst mag niet alleen worden uitgemaakt door psychiaters en psychologen en de managers in de zorg mogen niet voorbijgaan aan de inzichten die ontstaan uit het dagelijks contact met de patiënten. In de psychiatrie mag iedereen elkaar de oren wassen, niet alleen het personeel die van de patiënt, maar ook de patiënt die van de verpleegkundige en de verpleegkundige die van therapeuten en managers.

Verpleegkunde & Psychiatrie wil een steun in de rug zijn voor verpleegkundigen die weten dat zij voor de patiënten kunnen bereiken. Wie daaraan wil bijdragen is welkom in de redactie of met losse bijdragen.

de redactie