Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Beter luisteren

Verpleegkundigen doen vaak zo afstandelijk en luisteren niet goed. Ze mogen best wat meer belangstelling tonen. Als ik heb geautomutileerd is er daarna niemand die aan me vraagt hoe ik me nu voel. Dat extra beetje belangstelling zou me heel goed doen. Ik bel dan mijn zuster op, om weer een beetje tot mezelf te komen. Zij maakt zich soms zorgen omdat ze niet altijd telefonisch bereikbaar is. Ze vindt ook dat ik dan bij de verpleging terecht zou moeten kunnen.