Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Eerste wereldcongres over stemmen horen

Donderdag 17 en vrijdag 18 september 2009 wordt in Maastricht het eerste werledcongres over stemmen horen gehouden: In de afgelopen twintig jaar heeft er een ontwikkeling plaats gevonden, waarbij stemmenhoorders leren met hun stemmen om te leren gaan. De veranderende opvattingen hebben ertoe geleid dat in 21 landen netwerken van stemmenhoorders en ondersteuningsgroepen ontstonden. In toenemende mate zijn ook onderzoekers en hulpverleners geïnteresseerd geraakt in deze ontwikkeling en hebben hierover gepubliceerd.
Op dit eerste wereldcongres zullen 70 sprekers, ervaringsdeskundigen, onderzoekers en hulpverleners uit Europa, Australië, New Zeeland en Amerika vertellen over hun herstelprocessen en hun onderzoeken.
Lees verder op Stemmenhoren.nl