Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

De psychiatrie in!!!

Mijn eerste kennismaking met de psychiatrie was een vrijwillige keuze. Ik wilde wel eens stagelopen binnen de setting waar andere studenten zo tegenop zagen, het leek me ‘leuk’ en een ‘uitdaging’. En nee, ík vond het niet spannend of eng! Toch?

Mijn eerste stage binnen de psychiatrie zou ik gaan lopen op een rehabilitatieafdeling binnen Zon&Schild, een ‘ouderwets’ psychiatrisch ziekenhuis, midden in de bossen. In de zomer voorafgaand aan de stage was ik meer bezig met het regelen van de interne huisvesting dan met de stage zelf. Tot mijn kennismaking op de afdeling….. Ik wist niet hoe snel ik achter de teamleider aan moest lopen naar het teamkantoor, waar het ‘veilig’ was, weg van de cliënten.

Cliënten Pagina GGZ

Het eigen verhaal van de ervaringsdeskundige is sinds jaar en dag ondergeschikt aan het verhaal van de arts, psychiater of therapeut. Daarom is jaren geleden al de Cliënten Pagina GGZ opgericht. Dit was de eerste en enige plek waar onafhankelijke websites van ggz-ervaringsdeskundigen gebundeld werden. Het is een soort startpagina waar je honderden mooie en minder mooie websites van cliënten vindt. Tevens zijn er een links naar sites over lotgenotencontact, belangenbehartiging, rehabilitatie en herstel. Het doel van deze verzamelpagina is: Het eigen verhaal laten horen! Ga naar Cliënten Pagina GGZ

Jezus

Op de open afdeling psychiatrie was de problematiek van de patiënten niet al te ernstig.
Toen ik een groepje net opgenomen patiënten voorstelde om met ze te gaan wandelen, hadden ze daar wel zin in. Tegelijkertijd vonden ze het eng, omdat ze zich realiseerden dat ze nu officieel psychiatrisch patiënt waren. Stel dat ze een bekende tegenkwamen! Maar ik wilde naar een stukje onontdekt bos waar je nooit iemand tegenkwam. Dus ik zei plagend: ik ga nu wandelen met een groepje gestoorden en wat de broeder zegt, gebeurt. Ze gingen mee. We waren net het hek rond de inrichting gepasseerd en een stukje het bos ingelopen, toen er een man op ons afgerend kwam die de groep vertelde dat hij Jezus was. Hij wilde weten hoe laat het was, want het was al bijna te laat voor de mensheid. Hij rende weer verder, de groep was even stil maar toen de man ver genoeg uit zicht was begon iedereen hard te lachen. “Er lopen meer gekken buiten het hek dan binnen”; dit gezegde werd werkelijkheid en had een prachtige relativerende werking naar de groep toe.

Meld je zorg

Meld je zorg is een website van LPGGz met daaraan gekoppeld een helpdesk en een databank. Die site is bedoeld voor mensen (cliënten in de ggz, verslavingszorg, WMO, familie, mantelzorgers, etc) die vragen hebben over het zorgstelsel. Centraal daarbij staat de overheveling van de AWBZ naar de ZVW en WMO en de gevolgen daarvan voor mensen. En die zijn behoorlijk. Op de site van het staan al een aantal alarmerende berichten.
Primeur bij Verpleegkunde & Psychiatrie: Meld je zorg wordt pas eind juni wereldkundig gemaakt, maar kun je nu al bezoeken.

Eiggenwijzer

De eiggenwijzer is een prijswinnende website met meer dan 250 interventies die als aanvullende geestelijke gezondheidszorg gezien kunnen worden. Wat is een interventie? Het geheel van activiteiten waarmee vóór en mét cliënten problemen kunnen worden voorkomen en/of worden opgelost.
Het gaat bijvoorbeeld om lotgenotencontact, zelfhulpcursussen, psycho-educatie, empowerment-trainingen of projecten. Deze interventies zijn hoofdzakelijk vóór en dóór cliënten- en familie- organisaties in de ggz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang ontwikkeld. Zie Eiggenwijzer.