Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Cliënten Pagina GGZ

Het eigen verhaal van de ervaringsdeskundige is sinds jaar en dag ondergeschikt aan het verhaal van de arts, psychiater of therapeut. Daarom is jaren geleden al de Cliënten Pagina GGZ opgericht. Dit was de eerste en enige plek waar onafhankelijke websites van ggz-ervaringsdeskundigen gebundeld werden. Het is een soort startpagina waar je honderden mooie en minder mooie websites van cliënten vindt. Tevens zijn er een links naar sites over lotgenotencontact, belangenbehartiging, rehabilitatie en herstel. Het doel van deze verzamelpagina is: Het eigen verhaal laten horen! Ga naar Cliënten Pagina GGZ