Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Stap in de wereld van autisme

U kunt nu zelf ervaren hoe het kan zijn om met autisme te leven. Stap in een wereld die autisme heet. Loop samen met een ervaringsdeskundige de autisme (on)vriendelijke route door Amersfoort op woensdag 7 oktober. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: u kunt verwachten dat u prikkelgevoelig wordt. U wordt alerter op alles wat om u heen gebeurt. En u gaat beter begrijpen dat onoverzichtelijke situaties angstwekkend en zelfs bedreigend kunnen zijn.
Kijk ook eens hoe autismevriendelijk je bent.