Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

HEE!

Net de 2-daagse cursus Herstelondersteunende Zorg achter de rug. Heel erg inspirerend! De verhalen van de docenten over wat ze zelf in de kliniek hebben meegemaakt maakte diepe indruk. Ontroerend en soms een beetje beschamend voor ons als verpleegkundigen. Ik worstel er mee om me persoonlijk niet verantwoordelijk te voelen voor wat we met zijn allen in het verleden verkeerd hebben gedaan. Gelukkig kunnen we er door deze cursus nu van leren. De cursus is qua theorie en praktijk goed doortimmerd en heeft een logische opbouw. Het is een stukje vakwerk en ook je eigen ervaring komt aan bod. Vraag je teamleiding of ze het HEE-team in huis willen halen en ga die cursus volgen! HEE!