Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Handen Af van GGZ-verpleegkundigen

Eisen, dwingen, beschuldigen, provoceren, (doods)bedreigingen,schelden, spugen, duwen, krabben, stompen, schoppen, voorwerpen gooien, seksuele intimidatie, aanranding, stalking en ernstig fysiek geweld. Het komt zo vaak voor dat GGZ-verpleegkundigen zijn gaan denken dat het niet anders kan.

Heb jij ook de indruk dat het met de agressie tegen GGZ-verpleegkundigen eigenlijk niet beter wordt? En dat het al jaren hetzelfde blijft en misschien zelfs slechter is geworden? Misschien door de toename van aantal gebruikende patiënten de laatste 10 jaar? De cijfers zijn: 7 op 10 GGZ-verpleegkundigen heeft het afgelopen jaar te maken gehad met verbale agressie en 4 op 10 met fysieke. Een groot aantal GGZ-verpleegkundigen kampt met symptomen van PTSS of burn-out door agressie.

Er is begin dit jaar 4 miljoen uitgetrokken om werken in de zorg veiliger te maken. Dit geld gaat naar het Actieplan 'Veilig werken in de zorg'. Het belangrijkste speerpunt van dit plan is dat de z.g. Arbocatalogus geïmplementeerd gaat worden.
Wat betekent dit? De Arbocatalogus is een verzameling aan oplossingen en instrumenten die de agressie tegen verpleegkundigen omlaag kunnen brengen. Dus er zijn wel oplossingen maar ze worden gewoon niet gebruikt! Als je daar over nadenkt dan vraag je je af waarom de GGZ-instellingen daar niet al veel eerder iets mee gedaan hebben. Blijkbaar accepteert men gewoonweg dat GGZ-verpleegkundigen de klappen blijven opvangen.

'Veilig werken in de zorg' is een uitstekend plan, maar gaat het niet ver genoeg. Een aantal ggz-verpleegkundigen willen het wat meer tanden geven. Daarom zijn ze in overleg met NU'91 een petitie gestart waarin ze eisen dat het plan verplicht gaat worden voor de GGZ-instellingen en dat ze er ook op afgerekend zullen gaan worden.
Dat kan volgens hen alleen maar als de agressiecijfers openbaar worden en er harde streefcijfers worden genoemd waar men zich aan moet houden. Lukt het niet om de agressie omlaag te brengen, dan moet het ook gevolgen hebben voor de betreffende afdeling. We hebben immers niet voor niets HKZ-certificering en een Arbeidsinspectie. Er mag niet langer een oogje toegeknepen worden als het om onze veiligheid gaat.

Als verpleegkundigen hebben wij als eersten door of een patiënt veilig verpleegbaar is. Het besef dat een patiënt onveilig is dringt pas veel later door bij degenen die beslissen over overplaatsing naar een veiligere setting met meer en speciaal opgeleid personeel. Ondertussen hebben verpleging en medepatiënten onnodig te lijden gehad. Het is daarom vanzelfsprekend dat een verpleegkundig team zeggenschap krijgt in het overplaatsingsbeleid. Als zij zeggen "het kan zo niet langer, er gaan ongelukken gebeuren" dan is het ook zo en moet het team kunnen beslissen.

Teken de petitie op handenafvanggzverpleegkundigen.nl en zeg het voort!