Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Manifestatie woensdag 29 juni is verplaatst naar het MALIEVELD

De manifestatie tegen de bezuinigingen, die plaatsvindt op woensdag 29 juni van 15.00 tot 18.00 uur in Den Haag, is verplaatst naar het MALIEVELD. Zie het programma bij Landelijk Platform GGz.