Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Herstel en Burgerschap

Het project Herstel en Burgerschap van GGZ Nederland is een samenwerkingsproject tussen ggz-, maatschappelijke-, en cliëntenorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars om mensen met een ernstige psychische aandoening te ondersteunen in hun rol als burger. Het project is de uitwerking van het visiedocument Naar herstel en gelijkwaardig burgerschap, waarin zes ambities beschreven zijn. In samenwerking met bovengenoemde partijen wil de ggz deze ambities realiseren om de positie van mensen met een ernstige psychische aandoening te verbeteren.