Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Mad Pride: “Ik ben fier op wie ik ben”


Op zaterdag 8 oktober 2011 organiseert vzw UilenSpiegel, die de belangen behartigt van (ex-)gebruikers van diensten voor geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen en Brussel, samen met haar Franstalige tegenhanger Psytoyens, en de Europese koepel ENUSP een tweede Mad Pride in Brussel (van 14 tot 18u). De vorige Mad Pride vond plaats in 2007. Meer informatie op UilenSpeigel en meldt je aan op hun Facebook pagina.

De Mad Pride zal bestaan uit een vreedzame, ludieke mars van Brussel-Noord (start 14u00) naar de Kunstberg en uit een minicongres (in de Bozar, het vroegere Paleis voor Schone Kunsten 16 tot 18u) over de rechten van personen met psychische problemen en goede praktijken bij de begeleiding van deze mensen, met aandacht voor de desinstitutionalisering van de zorg.