Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Building Bridges

In april was er een conferentie van Europese psychiatrisch verpleegkundigen in Praag: Building Bridges. De presentaties die daar gegeven zijn, een stuk of 40 powerpoints, zijn nu gepubliceerd op de website van Horatio. Terugkerende thema’s zijn o.a. agressie, dwang en drang. Ook familie en cliëntenperspectief komen aan bod. Het is heel aardig om te zien waar men in de verschillende landen van Europa mee bezig is.