Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Moraal van het verhaal

De sociaal psychiatrisch verpleegkundige vond dat zijn wekelijkse middagbijeenkomst met een groepje verstokte alcoholisten maar eens wat educatiever aangepakt moest worden.
Hij had een glas met water en een glas met wodka op de tafel gezet en liet een worm in het glas met water zakken. De worm bewoog sierlijk in het glas en voelde zich kennelijk prima in het water. Met gevoel voor drama liet de verpleegkundige vervolgens een volgende worm in het glas met wodka zakken. Deze verschrompelde onmiddellijk. met een vreselijk knisperend geluid .Overtuigd van zijn aanpak vroeg de verpleegkundige: “En wat is nou de moraal van dit verhaal?” Waarop één van de alcoholisten zei: “Eén ding weet je zeker: als je zuipt krijg je nooit last van wormen”.