Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Stemmen voor de ggz

Het LPGGz organiseert in samenwerking met Skipr, PVP en Fonds Psychische Gezondheid een groot ggz-verkiezingsdebat op vrijdagmiddag 28 mei. Het debat biedt aan ggz-cliënten en andere betrokkenen de gelegenheid om hun stem te laten horen. Sprekers uit de zorg en politiek gaan met elkaar (en met u!) in gesprek over actuele thema’s in en rondom de ggz die vooral voor cliënten belangrijk zijn. Maak ook kennis met de ‘ggz-kieswijzer’, ontwikkeld en gepresenteerd door het Trimbos Instituut. Hou de ggz op de politieke agenda; praat, denk en kies mee en verspreid deze uitnodiging onder uw achterban. Zie verder bij LPGGz.