Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Op naar het behandelhuis!


De Behandeling op mijn afdeling gaat veranderen en een spannende tijd is aangebroken.
Sinds dat ik deze zomer ben afgestudeerd werk ik bij het behandelprogramma psychotische stoornissen van de Symfora Groep. Nu is dat op zich niet zo bijzonder maar wat met het programma gaat gebeuren des te meer. Wat houdt deze verandering dan precies in?


Het behandelprogramma zal grotendeels gaan plaats vinden in een behandelhuis. Dit behandelhuis zal enkel en alleen zijn voor dagbehandeling. De gesloten afdeling zal verdwijnen en daarvoor komt in de plaats een open afdeling. Buiten het behandelhuis zullen er veel clienten behandeld gaan worden vanuit de thuissituatie. Dit houdt dus in dat opnames enkel zullen zijn voor korte duur en dat clienten veel meer ambulant begeleid gaan worden. Het komt allemaal grotendeels overheen met het ACT model.

Maar nu komt het: Er zal dus ook meer met herstel en rehabilitatie gewerkt gaan worden. En dat is erg leuk. Hoe dit invulling gaat krijgen is nog niet helemaal duidelijk. Samen met een collega bereid ik beleidsstukken voor. Binnenkort is er een beleidsmiddag waar wij onze stukken als inbreng hebben. Daarin staat hoe wij als verpleegkundige team rehabilitatiegericht willen gaan werken vanuit dus het nieuwe behandelhuis.

Nog een punt waar ik erg enthousiast van word is de intensievere ambulante begeleiding die geboden gaat worden. In feite komt het er op neer dat ik zometeen als klinisch verpleegkundige werk (net als nu), als groepsleider in het behandelhuis en als ambulant werkende verpleegkundige. Een volledig pakket dus waarbij vooral het ambulant werken mij erg aanspreekt.

Natuurlijk brengen deze veranderingen ook een hoop stress en onzekerheid mee. Daarover in een volgend stuk meer. Ook zal ik dan wat meer kunnen vertellen over de beleidsmiddag die dan geweest is. Hoe gaat rehabilitatie vorm krijgen? En wat houdt dit nu allemaal voor de toekomstige client in?