Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

DBC, zorgverzekeraar en privacy

Zorgverzekeraars vragen aan cliënten om toestemming om hun medische dossier te mogen inzien. Dit om te controleren of de zorginstellingen wel datgene leveren wat zij declareren via het DBC systeem. Op zich niet zo'n slecht idee zou je zeggen. Alleen is wel de privacy van de cliënt hiermee in het geding. Voor de cliënt niet zo leuk, dat zijn hele hebben en houwen bij de zorgverzekeraar ter inzage ligt.
Elke cliënt zou dit moeten weigeren om privacyredenen. Het wordt dus hoog tijd dat cliënten hierover geïnformeerd worden. Lees bij Vrij Nederland het artikel Verzekeraar misbruikt patiënt en reageer.