Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

‘Moeilijke patiënten’, wat vinden ze er zelf van?

De moeilijkste cliënten komen soms terecht in een KIB zoals die van Palier in Den Haag. Het gaat om mensen die bijv. veelvuldig (verbaal) agressief zijn en/of in de interactie met het team in een negatieve spiraal zijn terecht gekomen. In de KIB worden dergelijke cliënten strikt en consequent bejegend en treedt vaak verbetering op. Onderzoekster Mathilde Bos heeft uitgezocht wat nu de succesfactoren zijn in de behandeling bij de KIB, bezien vanuit de beleving van de cliënten. Het onderzoek zal binnenkort gepubliceerd worden en zal op deze website door Mathilde zelf worden toegelicht. Enkele bevindingen, die belangrijk zijn voor verpleegkundigen, mogen we nu al prijsgeven:
Bij herhaling werd naar voren gebracht dat aanwezigheid van verplegend personeel in de huiskamer, samen tv-kijken en koffiedrinken zeer gewaardeerd werd. Dit werd geïnterpreteerd als interesse. Het tegenovergestelde gold voor verpleegkundigen die veel in het kantoor waren.

Opmerkelijk is dat respondenten zich niet persoonlijk afgewezen voelden door het team. Er werd blijkbaar niet vanuit negatieve tegenoverdrachtsgevoelens … op hen gereageerd. Dit roept de vraag op welke copingstrategieën dit team (individueel en collectief) inzet om ontwrichtend gedrag te hanteren. … Mogelijk is er een verband met de ervaren afstandelijkheid of heeft ook het team steun aan de strikte behandelafspraken en de heldere rolverdeling.

Zoals gezegd, volgt later meer over dit onderzoek. Bezoek ook eens de website van Mathilde Bos.