Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Terugdringen dwang in veel ggz-instellingen nog onvoldoende op agenda

Vrijdag 18 september is het eindrapport van het driejarig project ‘Actieplan Terugdringen Dwang en Drang’ van LPGGz gepresenteerd. Het rapport geeft aan waar bepaalde ggz-instellingen momenteel nog in tekortschieten. Download het rapport "Dwang en drang in de psychiatrie, een verkenning". Binnenkort volgt hierover meer.