Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Zuster

Het volgende gedichtje (uit de bundel Hoe raadselig de Geest, Literair café Venray-regio, 2002.) stuurde ik eens in bij een schrijfwedstrijd:

ZUSTER
Ik ben de zuster van B4
en zorg voor mijn patiënten.
Ik zorg voor orde en structuur,
bewaak de tijd de dag het uur
Deel pillen, wasgoed en lectuur
en geef –soms- complimenten


Het gedichtje is humoristisch bedoeld maar toen ik het uiteindelijk voorlas in een les ‘psychiatrie’ op de HBO-V werd het bloedserieus genomen (dus dat zijn onze taken!!!). Ik heb het nooit meer durven voorlezen. Binnen de rubriek ‘Humor’ kan ik het rustig plaatsen vind ik.
Nu ik het nog eens overlees en kijk wat ik zoal doe op de afdeling…misschien hadden de studenten toch wel gelijk.
Mathilde Bos