Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Hulp bij zelfdoding, wat is er tegen…?

Maandag 23 november 2009 organiseert de NVVE het sympsium Hulp bij zelfdoding, wat is er tegen…? Hulpverleners in de psychiatrie krijgen vroeg of laat te maken met chronisch psychiatrische patiënten die het leven als totaal zinloos en uitzichtloos ervaren en hulp vragen om op een humane wijze een einde aan het leven te maken. Hoe ga je als hulpverlener om met concrete vragen over hulp bij zelfdoding? Wat hoort wel en niet bij je taak? Hoe kun je in contact blijven met een patiënt die in zijn doodswens persisteert? En wat doet het met jou als hulpverlener wanneer iemand dood wil? Zie verder bij NVVE.