Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Het werk van een ervaringsdeskundige

Henry ter Smitten is ervaringdeskundige en geeft ons op zijn website een kijkje achter de schermen. Hij beschrijft er zijn herstel, vertelt zijn levensverhaal en laat zien wat zijn werk inhoudt. Naast zijn werk als ervaringsdeskundige geeft hij ook voorlichting aan iedereen die belangstelling heeft.