Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Nat

De man in de separeer was woest, hij vloekte en tierde. Toen ik verscheen met een kopje koffie om hem weer tot rust te brengen, werd hij nog woester. Hij pakte zijn urinaal en was vast van plan mij er flink van langs te geven. Hij hief schreeuwend het urinaal boven zijn hoofd, maar hij was vergeten dat deze voor meer dan de helft gevuld was. Hierdoor ontstond er een watervalletje dat via zijn arm en oksel naar beneden stroomde. Alle agressie vloeide uit hem weg. Toen ik hem later in de douche hielp, zei hij tegen me: “Ik ging net wel goed nat hè?” We konden er alle twee hartelijk om lachen.