Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Je zal het maar hebben

BNN zendt een mateloos boeiende serie uit over mensen waar 'een steekje aan los zit'.
Het programma heet "Je zal het maar hebben" en wordt elke dinsdag om 21.00 uur op 3 uitgezonden.
Kijk op Je zal het maar hebben