Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

VPRO Boeken

VPRO Boeken, iedere zondagochtend Nederland 1, half twaalf, besteedt in haar uitzendingen regelmatig aandacht aan boeken over psychologie en psychiatrie. Afgelopen zondag ging het over de vermaarde psychiater prof. dr. Jan Bastiaans. Hij werd beroemd door zijn behandeling, met behulp van LSD, van mensen met een KZ Syndroom (KZ staat voor Konzentrationslager). Over zijn inmiddels zeer omstreden behandelmethode, zijn opkomst en ondergang, heeft dr. Bram Enning het boek De oorlog van Bastiaans geschreven. Een wetenschappelijk, leesbaar, boek voor iedereen die geboeid is door de geschiedenis van de psychiatrie.