Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Omgaan met Psychiatrische Patiënten

In het onderwijsmateriaal en de verpleegkundige literatuur is veel terug te vinden over gesprekstechniek. Actief luisteren, het feedbackgesprek, het slecht-nieuwsgesprek, nonverbale aspecten van de communicatie, het betrekkingsniveau, enz. Dit zijn bekende zaken. Symptomen zoals verwardheid, verhoogde associativiteit en waanideeën stellen je, of het nu om goed of slecht nieuws gaat, voor heel andere problemen tijdens het gesprek.

Hoe ga je daar mee om? Hoe kun je praten met iemand die midden in de waanideeën zit? Wat kan je juist wél zeggen of wat mag je nooit zeggen? Bestaan er gulden regels? Hoe kun je ondanks deze symptomen toch communiceren? Hoe kun je om de symptomen heen laveren en een boodschap toch juist overbrengen? Wat zijn de tips en de trucs? En wat zijn de valkuilen? Kijk bij Omgaan met Psychiatrische Patiënten.