Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Congres 28 mei 2014: De ervaringsdeskundige als professional

Ervaringsdeskundigen vormen langzaamaan een beroepsgroep in verschillende sectoren. De inzet van ervaringsdeskundigen is waardevol voor uw cliënten, maar ook voor uw organisatie. Hoe en wanneer werkt u met een ervaringsdeskundige? Welke taken en verantwoordelijkheden krijgen zij? Werk succesvol samen met ervaringsdeskundigen in uw organisatie!

U leert onder meer over:
Actuele ontwikkelingen binnen ervaringsdeskundigheid
Ervaringsdeskundigheid implementeren en verbeteren in een team
Meerwaarde en knelpunten in het samenwerken met ervaringsdeskundigen
Ervaringsdeskundigheid in soorten en maten

Het ochtendprogramma staat in het teken van de praktijk en er is ruim gelegenheid tot het stellen van vragen en bespreken van casuïstiek. 's Middags kunt u kiezen uit een van de drie actuele themasessies. Zie verder bij Medilex.