Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Wandelen

De depressieve patiënt weigerde mee te gaan wandelen, hij gaf als reden bang te zijn dat zijn schoenen dan te veel zouden slijten. Beweging was toch echt van belang bij deze patiënt, die dus ook aan armoedewaan leek te lijden. Ik deed mijn schoenen uit en bood ze hem aan.
Opeens verscheen er een glimlach op zijn gezicht, hij stond op en zei: “Kom, we gaan”.

Verpleegkunde en presentie

De verpleegkunde is het spoor bijster. Bedrijfsmatig werken, werken volgens richtlijnen en protocollen, verantwoording…. Op zichzelf wellicht nuttig, maar volledig doorgeslagen. Veelal verergert verpleegkundige interventie de situatie van de zorgontvangers. Verpleegkundigen dreigen te vergeten waar het werkelijk om gaat. Maar het kan veel beter. Dit beweren prof. Andries Baart en prof. Mieke Grypdonck in hun boek Verpleegkunde en Presentie.

Dwang in de ambulante ggz

Het Landelijk PLatform GGz en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie organiseren gezamenlijk het congres Dwang voorbij de voordeur? Cliënten, naastbetrokkenen en psychiaters discussiëren met elkaar over zorg en ondersteuning in de ambulante setting. Hoe kunnen ggz-cliënten zo goed mogelijk ambulant worden begeleid zodat dwang kan worden voorkomen?

Aanleiding tot de discussie is het wetsvoorstel Wet Verplichte GGZ die de huidige BOPZ (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) mogelijk gaat vervangen. Als de wet wordt aangenomen kunnen dwangmaatregelen overal worden toegepast en niet alleen na (gedwongen) opname in een ggz-instelling.

Stage lopen in de tbs

Op de individuele behandelafdeling van een tbs-kliniek loop ik naar de deur van een patiënt. Ze heeft gebeld en ik ga kijken wat haar vraag is. Ik klop op de deur en wanneer zij aangeeft dat het kan doe ik het gordijntje opzij en kijk door het raampje. Ik controleer of ik haar zie en of ze voldoende afstand tot de deur heeft. Zo zijn de regels namelijk. En deze regels zorgen voor de veiligheid van mij en mijn collega’s. Ik doe de deur open en vraag haar of ik haar ergens mee kan helpen. Ze zegt dat ik God niet ben en dat dat te zien is ook! Ik bedank haar lichtelijk sarcastisch en vertel haar dat ze daarvoor niet hoeft te bellen.