Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Ggz-instellingen scoren zware onvoldoende bij terugdringen separaties

Het Landelijk Platform GGz maakt zich ernstige zorgen over het gebrek aan daadkracht binnen ggz-instellingen om het aantal separaties terug te dringen en verwijt de verantwoordelijke bestuurders gebrek aan lef en leiderschap. Het LPGGz ontvangt met grote regelmaat schrijnende ervaringsverhalen van cliënten die als gevolg van separatie getraumatiseerd zijn. Het Platform
sluit aan bij de conclusies van de Inspectie, die eind vorige week een follow-up rapport aan de Tweede Kamer presenteerde. Zie verder bij het Platform GGz.