Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Eerste 5 minuten cruciaal bij terugbrengen separaties

Binnen InGeest is het gelukt om het separeren aanzienlijk terug te dringen. Dit door met name de zorg in de eerste 5 minuten van het contact te verbeteren Het aantal separaties liep met 25% terug en het aantal uren dat werd gesepareerd zelfs met 50%. Drie gesloten afdelingen deden er mee in het project: twee opname afdelingen en een crisisafdeling voor het circuit langdurige zorg.

Wat deden de verpleegkundigen nu ánders dan voorheen? Men ging ervan uit dat de eerste 5 minuten in een contact cruciaal zijn voor het verdere verloop. Op dat moment worden intenties en verwachtingen uitgewisseld. Verder werd geconstateerd dat een patiënt die thuis uit zijn dak was gegaan vaak pas uren daarna –via crisisdienst en politie- op de afdeling verschijnt en dan al lang niet meer zo explosief is. Wel heeft de patiënt vaak honger, dorst en trek in een sigaret. Eerst dus eten, drinken en roken. En dan kijken met de patiënt en diens familie wat er nodig is om het veilig te houden. Dat zijn de eerste 5 minuten op de afdeling, waarbij een routine werd doorbroken. Niet meer rechtreeks de separeer in wanneer iemand onder politiebegeleiding met de ambulance binnenkomt na een incident. Met deze ketenpartners is nadrukkelijk afgesproken om de familie uit te nodigen mee te gaan.

De eerste 5 minuten van een nieuwe dienst blijken ook cruciaal. Verpleegkundigen gaan niet meer eerst overdragen in het kantoor, ze stellen zich eerst voor aan de patiënten die ze zullen gaan begeleiden. Hierbij introduceert de vroege dienst de late bij de patiënt. Het rapporteren gebeurt op één van deze afdelingen inmiddels met een laptop op de afdeling, samen met de patiënt.

De verpleegkundigen hebben zelf deze alternatieve interventies bedacht. De aanleiding was, dat hun eigen patiënten waren geïnterviewd over hun ervaringen in de separeer. Die ervaringen bleken zeer traumatisch te zijn en schokten de verpleegkundigen. Ze hadden zich nooit gerealiseerd hoe ingrijpend een separatie voor een patiënt zou kunnen zijn.
Verpleegkundige en onderzoeker Barbara Stringer geeft in diverse instellingen presentaties over dit succesvolle project dat in het kader van ‘terugdringen van dwang en drang’ ook is genomineerd voor Johannes van Duurenprijs.
De eindrapportage met daarin opgenomen de volledige best practices is te bestellen voor 9,95 euro per stuk, bij communicatie@ggzingeest.nl

Meer lezen over het landelijk project Dwang en Drang op ZorgVoorBeter