Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Boeken, film en tv

Natuurlijk mag een rubriek over boeken, film en tv, niet ontbreken op Verpleegkunde & Psychiatrie. Nee, geen rubriek voor nerds en boekenwurmen, hoewel zij zeker aan hun trekken zullen komen. De rubriek wil de bezoeker van de site stimuleren om zich te informeren over de huidige ontwikkelingen in de psychiatrie en zodoende enthousiast te blijven over haar of zijn werk. Om de boeken in deze rubriek te lezen hoef je geen academicus te zijn omdat vooraanstaande psychiaters steeds leesbaarder boeken het licht doen zien. Bij ieder boek die in deze rubriek zal worden besproken zal de leesbaarheid vooropstaan. Is het boek uitgesproken academisch, maar het bespreken waard, dan zal dit worden aangegeven. Uiteraard zullen ook boeken en films, die raakvlakken hebben met psychiatrie hebben, de revue passeren.
Veel leesplezier!

Paul Brussée