Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Visie van Verpleegkunde & Psychiatrie

De verpleegkundige begeleidt cliënten die de kwaliteit van hun leven willen verbeteren, met oog voor hun eigen keuzes en tempo. Ook mensen die beperkingen ervaren door een psychiatrische ziekte, of door verslaving, geven hun leven een eigen richting en inhoud. Ieder mens heeft het in zich om daarbij aan herstel en verbetering te werken en beperkingen hoeven niet op elk levensgebied bepalend te zijn. De verpleegkundige ondersteunt en motiveert, en helpt de cliënt zijn of haar (on)mogelijkheden te leren kennen.