Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Onafhankelijke website

Verpleegkunde & Psychiatrie is een onafhankelijke website. Wij zijn niet verbonden aan een GGZ-instelling en ontvangen geen sponsoring van bedrijven. De redacteuren schrijven in alle vrijheid en op persoonlijke titel. Verpleegkunde & Psychiatrie komt voort uit de B-verpleegpost.