Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Redactie Verpleegkunde & Psychiatrie

Inzenden losse bijdragen en algemene inlichtingen: info@verpleegkundepsychiatrie.nl

Anja Eliasson – cartoons
Anoek van Straten – medewerker studenten voor studenten
Bart van Loon – medewerker studenten voor studenten
Ber Oomen – medewerker en initiatiefnemer van steiger congres
Coen Schaap – initiatiefnemer, webmaster, eindredacteur en medewerker geen bijzonderheden
Hans Biek – medewerker herstel en rehabilitatie
Lennert van der Klis - medewerker herstel en rehabilitatie
Marika van der Putte – medewerker herstel en rehabilitatie
Marlies Dekker - medewerker herstel en rehabilitatie
Mathilde Bos – hoofdredacteur redactioneel, wetenschap in de praktijk en herstel en rehabilitatie
Paul Brussee – medewerker boeken, film en TV


Realisatie website

Shift-F16