Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Medewerkers gezocht

De redactie van Verpleegkunde & Psychiatrie is op zoek naar ggz-verpleegkundigen, ervaringsdeskundigen en anderen die willen bijdragen aan de website. We zoeken
  • Medewerkers
  • Columnisten

Doel van de website


Het doel van de website is opkomen voor cliënten vanuit de invalshoek van de verpleegkundige en toepasbare informatie geven aan verpleegkundigen vanuit de visie van herstel en rehabilitatie. De doelgroep is psychiatrisch verpleegkundigen en andere hulpverleners in de GGz.

De redactie


De website wordt gemaakt door ervaringsdeskundigen, ggz-verpleegkundigen en andere ggz-hulpverleners. De redactie bestaat uit vrijwilligers. Het bijdragen aan de website moet bovenal leuk zijn om te doen en voldoening geven.

Wat wordt van medewerkers en columnisten verwacht?


  • Je kunt redelijk goed schrijven en met computers omgaan.
  • Je schrijft korte berichten of columns die je grammaticaal en stilistisch correct oplevert.
  • Je zet deze zelf op de website d.m.v. Blogger.
  • Je houdt je aan de richtlijnen vermeld in de introductie voor nieuwe medewerkers.
  • Je bepaalt zelf waarover je schrijft en hoe vaak je schrijft.

Solliciteren


Solliciteren is niet nodig. Wanneer je denkt aan de eisen te voldoen en bereid bent om met Blogger te leren werken, dan ben je aangenomen! Overigens krijg je ondersteuning bij het leren werken met Blogger. Heb je belangstelling? Stuur een email naar info@verpleegkundepsychiatrie.nl.