Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Onderzoek naar Rehabilitatie

Werkt rehabilitatie of is het allemaal moeite voor niks? Is het geschikt voor alle doelgroepen? Wat is rehabilitatie nu precies? De antwoorden op deze vragen zijn moeilijk te beantwoorden. Er is nog niet veel onderzoek naar gedaan en effectiviteit van dit soort zorg laat zich maar moeilijk meten.

Een instituut die zich bezig houdt met onderzoek over rehabilitatie is het KCR: het Kenniscentrum rehabilitatie. Het KCR is in 2003 opgericht door vijf Geestlijke Gezonheidszorg instellingen (GGZ), drie opleidingsinstituten, een wetenschappelijk onderzoeksinstelling en de landelijke belangenorganisatie van clienten van GGZ- instellingen (LPR), alsmede GGZ Nederland.

Het Kenniscentrum Rehabilitatie is opgericht om o.a. de ontwikkelde kennis over rehabilitatie en herstel te verzamelen, overzichtelijk te maken en te verspreiden. Op de website is dus veel interresante informatie te vinden. Voor iedereen die geintereseerd is: de link naar het kenniscentrum.