Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de GGz. Verpleging en begeleiding van cliënten komen aan bod, de ervaring van de cliënten zelf, de rol van familie en vrienden, en de positie van verpleegkundigen in een multidisciplinair team. Verpleegkunde en Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die willen werken vanuit de herstelvisie en die de gezonde kant van de kant van de cliënt willen versterken. Wetenschappelijke kennis komt hierbij van pas, maar de ervaring van alle betrokkenen staat voorop.

Praten en doen bevordert herstel psychiatrische patiënt

Het samen met andere cliënten werken in de tuin of met het vee op een zorgboerderij, of in een houtwerkplaats, in combinatie met individuele therapieën, stimuleert psychiatrische patiënten om (weer) nieuwe ervaringen op te doen en nieuwe verbindingen aan te gaan met de omgeving. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut bij drie therapeutische (leef)werkgemeenschappen.